Chatbot Conference London On Oct 3th Erwin will be moderating on the Chatbots conference in London. Why don't you meet him there? As a Chatbots.org visitor, you'll get a discount as well: Why don't we meet there? get a discount

We do experience some trouble with our forms and some details page. We'll fix this ASAP. Sorry for the inconvenience!

Chatbots by Infonetax

  • Infonetax is registered as candidate since April 2012
  • Przegląd wszystkich chatbotów z całego świata (liczba nadal się zwiększa). Do zabawnej, użytecznej i ekscytującej konwersacji.";
chatbot, chatterbot, conversational agent, virtual agent Procentynka Adrianna Procentynka to wirtualna asystentka prezentująca Organizację Pożytku Publicznego. Posiada wiedzę indywidualnie przygotowaną dla każdej organizacji. Osoba odwiedzająca stronę www uzyska informację o obszarze działalności, o ważnych wydarzeniach czy zrealizowanych programach OPP.
Page 1 of 1 pages with 1 chatbots 1
Add your Chatbot