Chatbot Conference in the Netherlands on Tue 24, 2018, with international line-up! Check it out

Chatbots by Infonetax

  • Infonetax is registered as candidate since April 2012
  • Przegląd wszystkich chatbotów z całego świata (liczba nadal się zwiększa). Do zabawnej, użytecznej i ekscytującej konwersacji.";
chatbot, chatterbot, conversational agent, virtual agent Procentynka Adrianna Procentynka to wirtualna asystentka prezentująca Organizację Pożytku Publicznego. Posiada wiedzę indywidualnie przygotowaną dla każdej organizacji. Osoba odwiedzająca stronę www uzyska informację o obszarze działalności, o ważnych wydarzeniach czy zrealizowanych programach OPP.
Page 1 of 1 pages with 1 chatbots 1
Add your Chatbot