galician Chatbots Directory

Sara a chatbot / virtual assistant representing Correos

chatbot, chatterbot, conversational agent, virtual agent Sara O Asitente virtual de Correos axuda aos usuarios a atopar información e resolver preguntas coas súas propias palabras, en linguaxe natural.

Asistente Virtual Enerxía a chatbot / virtual assistant representing Gas Natural Fenosa

chatbot, chatterbot, conversational agent, virtual agent Asistente Virtual Enerxía O Asitente virtual de Gas Natural Fenosa axuda aos usuarios a atopar información e resolver preguntas coas súas propias palabras, en linguaxe natural.
 
Page 1 of 1 pages with 2 chatbots 1
Add your Chatbot