NEWS: Chatbots.org survey on 3000 US and UK consumers shows it is time for chatbot integration in customer service!read more..

Chatbots by Urbisoft

Urbibotka a chatbot

chatbot, chatterbot, conversational agent, virtual agent Urbibotka Urbibotka to wirtualny asystent, który w nawigacji po stronie www. Urbibotka potrafi opowidać o działalności firmy, potrafi przeprowadzać ankiety internetowe oraz wypytać użytkowników o określone informacje.
Page 1 of 1 pages with 1 chatbots 1
Add your Chatbot