CHATBOT MEETUP CHATBOT MEETUP CHATBOT MEETUP CHATBOT CHATBOT MEETUP CHATBOT MEETUP CHATBOT MEETUP CHATBOT MEETUP

On Wed 31th, 2017 we're organizing a Chatbot Meetup in Amsterdam, The Netherlands. Feel free to join!'

Chatbots by Urbisoft

  • Urbisoft is registered as candidate since April 2012
  • Przegląd wszystkich chatbotów z całego świata (liczba nadal się zwiększa). Do zabawnej, użytecznej i ekscytującej konwersacji.";

Urbibotka a chatbot

chatbot, chatterbot, conversational agent, virtual agent Urbibotka Urbibotka to wirtualny asystent, który w nawigacji po stronie www. Urbibotka potrafi opowidać o działalności firmy, potrafi przeprowadzać ankiety internetowe oraz wypytać użytkowników o określone informacje.
Page 1 of 1 pages with 1 chatbots 1
Add your Chatbot