Chatbot Conference London On Oct 3th Erwin will be moderating on the Chatbots conference in London. Why don't you meet him there? As a Chatbots.org visitor, you'll get a discount as well: Why don't we meet there? get a discount

We do experience some trouble with our forms and some details page. We'll fix this ASAP. Sorry for the inconvenience!

Chatbots by Urbisoft

  • Urbisoft is registered as candidate since April 2012
  • Przegląd wszystkich chatbotów z całego świata (liczba nadal się zwiększa). Do zabawnej, użytecznej i ekscytującej konwersacji.";

Urbibotka a chatbot

chatbot, chatterbot, conversational agent, virtual agent Urbibotka Urbibotka to wirtualny asystent, który w nawigacji po stronie www. Urbibotka potrafi opowidać o działalności firmy, potrafi przeprowadzać ankiety internetowe oraz wypytać użytkowników o określone informacje.
Page 1 of 1 pages with 1 chatbots 1
Add your Chatbot