Chatbot Conference in the Netherlands on Tue 24, 2018, with international line-up! Check it out

Chatbots by Urbisoft

  • Urbisoft is registered as candidate since April 2012
  • Przegląd wszystkich chatbotów z całego świata (liczba nadal się zwiększa). Do zabawnej, użytecznej i ekscytującej konwersacji.";

Urbibotka a chatbot

chatbot, chatterbot, conversational agent, virtual agent Urbibotka Urbibotka to wirtualny asystent, który w nawigacji po stronie www. Urbibotka potrafi opowidać o działalności firmy, potrafi przeprowadzać ankiety internetowe oraz wypytać użytkowników o określone informacje.
Page 1 of 1 pages with 1 chatbots 1
Add your Chatbot