NEWS: Chatbots.org survey on 3000 US and UK consumers shows it is time for chatbot integration in customer service!read more..

Social Chatbots

List of all chatbots (virtual assistants, chat bot, conversational agents, virtual agents) in the World - Social - Friends, family & relationships, dating, entertaining conversations, social relationships and social networks
chatbot, chatterbot, conversational agent, virtual agent S.I.N.K S.I.N.K. (Sztuczna Inteligencja, Nauka Konwersacji) - projekt badawczy zainicjowany w 2000 roku przez heurystyczny algorytm AnA, rozwijający się w kierunku platformy konwersacji, dostępnej dla każdego zainteresowanego problematyką biopsychologii, kognitywistyki itp.
Pogawędki z maszyną dotychczas były przewidywalne i planowane, podobnie jak w języku AIML. Projekt S.I.N.K jest samouczącą, rozwijającą się jak dziecko "wiedzą", która zaczyna poznawać zasady rządzące rozmową (językiem). Całość powstawała kilka lat, jednak przez moc obliczeniową ówczesnych komputerów ukazanie jej szerszej widowni było niemożliwe. Czas analizy systemu był zbyt długi na odpowiedz, trwał nawet kilka godzin w edukacyjnym dyskursie. Oprogramowanie schematów rozpoznawania znaków tzw. OCR jest dość dobrze opracowane teoretycznie. W projekcie S.I.N.K mamy do czynienia z wybieraniem schematów przez sieć gotowych wzorców słownikowych. Program niejako sam „wyczuwa”, która w danym momencie wypowiedz jest najbardziej adekwatna. Baza wyuczonych przykładów jest jego zapleczem. System dzięki temu ma swoistą osobowość tzw. „JA”. Projekt doszedł do takiego etapu, iż jego dalszy rozwój jest możliwy tylko poprzez ogólnie dostępną sieć Internet.
chatbot, chatterbot, conversational agent, virtual agent Clarence Clarence is an alien learning the ways and cultures of humans here on earth. He has an attitude and many find it a challenge to get along with him, yet he holds the mysteries of the universe!

Expired Sarah a chatbot

chatbot, chatterbot, conversational agent, virtual agent Sarah "Sarah" is my first "chatbot", and my first at any attempt with AIs, so I have no idea on how it'll play, or work out. I am using "her" to better AIs in general, and how they work.
chatbot, chatterbot, conversational agent, virtual agent Phoebe Photobox, the leading European online photo servicing company, have chosen to work with SelfService Company, as a best in class Virtual Assistant provider, to further improve their multiple award winning website. Renowned for innovation and superb customer service, Photobox wanted to ensure that their customers had an online guide to provide immediate help for enquiries. Working with their RightNow knowledge base Phoebe is the first point of contact for all online product and service related queries.
chatbot, chatterbot, conversational agent, virtual agent CallMom Pandorabots is pleased to announce the release of our new CallMom app for Android. CallMom is a mobile, voice-activated personal assistant that can have a conversation, dial a number, send an email or SMS message, learn contacts, provide help with the app, search the web, open a URL in a browser, read data from web services, check battery status, give directions and find a location on the map -- all through natural langauge, voice commands.

Angela a chatbot

chatbot, chatterbot, conversational agent, virtual agent Angela Talking Angela is part of the popular Talking Friends Collection of apps. Angela is the love interest of Talking Tom, the most popular of the Talking Friends characters.

You can play with Talking Angela in her new app, Tom's Love Letters. Send beautifully designed Valentine's day cards to your loved ones. Featuring Talking Tom and Angela, Tom's femme fatale.
chatbot, chatterbot, conversational agent, virtual agent Que Que is a 3-D chat bot and is the Destination Guide #1 Editors Pick from over 100,000 locations in Second Life.

ρBot a chatbot

chatbot, chatterbot, conversational agent, virtual agent ρBot This is the online chat bot with open learning. You may correct answers and to add new options. The results of the training will be available to other users immediately after saving the knowledge base. Bot able to speak Russian and English.
chatbot, chatterbot, conversational agent, virtual agent ρBot Русский онлайн чат бот с открытым обучением.
Вы можете исправлять ответы бота и добавлять новые варианты. Результаты обучения будут доступны другим пользователям сразу после сохранения базы знаний.

Expired The Perfect Girlfriend a chatbot representing Nine Entertainment Co (formerly PBL Media)

chatbot, chatterbot, conversational agent, virtual agent The Perfect Girlfriend All out of love? Have a chat with the Perfect Girlfriend and she’ll make you feel better. Created with the Perfect Boyfriend for PBL media.
Page 4 of 12 pages with 112 chatbots « First < 2 3 4 5 6 7 8 9 > Last »
Add your Chatbot